Donat que hi ha dubtes i incertesa sobre la obligatorietat d'utilitzar la mascareta, sobretot a dins de les empreses, us enviem aquest document del GENCAT que dóna una mica més de llum:

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}