T’informem que el proper dijous dia 21 de febrer, s’ha convocat una vaga general a tot l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta es convoca des de les 00:00h del dia 21 de febrer fins les 24:00h del mateix. A més, fem constar que per aquells centres en què la feina estigui organitzada amb el sistema de torns, la convocatòria de vaga s’iniciarà en l’últim torn anterior a les 00:00h del dia 21 de febrer i s’acabarà quan finalitzi l’últim torn de l’última jornada de vaga. 

 

Què cal tenir en compte respecte als treballadors de la teva empresa?
Amb l’objectiu que puguis actuar adequadament abans i durant aquesta, t’indiquem les principals condicions que cal respectar davant el dret que té tot treballador a realitzar una vaga: 

  • El treballador que decideixi sumar-se a la vaga, no ho ha de comunicar amb antelació a l’empresa. 
  • Tot treballador que es vulgui adherir a la vaga està emparat per la Llei des del moment de la seva convocatòria i no es pot exercir cap pressió sobre ell perquè no la realitzi. 
  • Si el treballador exerceix el seu dret a vaga no s’extingeix la relació d’ocupació amb l’empresa ni pot donar lloc a cap tipus de sanció al treballador. 
  • Durant la vaga el treballador quedarà suspès temporalment del contracte de feina i no tindrà dret a salari. L’empresa el mantindrà en situació assimilada a l’alta, amb la no obligació de cotitzar a la Seguretat Social. 
  • L’empresari no pot substituir els treballadors que facin vaga per altres no vinculats a l’empresa. 
  • Les empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de servei considerat  essencial per a la comunitat han de garantir la prestació d’uns serveis mínims necessaris, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. L’aprovació d’aquestes mesures són competència exclusiva de l’autoritat Governamental. 
  • L’empresari pot tancar el centre de treball en cas de vaga quan existeixi un perill notori de violència per les persones o de greus danys materials, davant el risc d’ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències o, per últim, que el volum de la inexistència o irregularitats en els centres de treball impedeixin el procés normal de producció. 

 

IMPORTANT
Cal tenir present que als treballadors que exerceixin el seu dret a vaga se’ls haurà de modificar la nòmina del mes de Febrer. Per aquest motiu és important que quan tinguis clar quins treballadors exerciran el dret a vaga ens ho comuniquis per poder realitzar els tràmits en els terminis reglamentaris. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}