Et recordem que el proper dijous 8 de març, Dia Internacional de la Dona, s’ha convocat una vaga. Les mobilitzacions i la vaga estan convocades a més de 150 països, per la qual cosa es tracta d’una aturada internacional de dones. 

Què cal tenir en compte respecte als treballadors de la teva empresa?
Amb l’objectiu que puguis actuar adequadament abans i durant aquesta, t’indiquem les principals condicions que cal respectar davant el dret que té tot treballador a realitzar una vaga: 

  • El treballador que decideixi sumar-se a la vaga, no ho ha de comunicar amb antelació a l’empresa. 
  • Qualsevol treballador que es vulgui adherir a la vaga està emparat per la Llei des del moment de la seva convocatòria i no es pot exercir cap pressió sobre ell perquè no la realitzi. 
  • Si el treballador exerceix el seu dret a vaga no s’extingeix la relació de treball amb l’empresa ni pot donar lloc a cap tipus de sanció al treballador. 
  • Durant la vaga el treballador quedarà suspès temporalment del contracte de treball i no tindrà dret a salari. L’empresa el mantindrà en situació assimilada a l’alta, amb la no obligació de cotitzar a la Seguretat Social. 
  • L’empresari no pot substituir als vaguistes per treballadors no vinculats a l’empresa. 
  • Les empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de servei considerat com a essencial per a la comunitat, han de garantir la prestació d’uns serveis mínims necessaris d’acord amb allò que estableix la normativa vigent. L’aprovació d’aquestes mesures són competència exclusiva de l’autoritat Governamental. 
  • L’empresari pot tancar el centre de treball en cas de vaga quan existeixi un perill notori de violència per a les persones o de greus danys materials, davant el risc d’ocupació il•legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències o, per últim, que el volum de la inexistència o irregularitats als centres de treball impedeixin el procés normal de producció.

 

IMPORTANT
Cal tenir present que als treballadors que exerceixin el seu dret a vaga se’ls haurà de modificar la nòmina del mes de març. Per aquest motiu és important que quan se sàpiga aquells treballadors que exerciran el dret a vaga ens ho comuniquis per tal de poder realitzar els tràmits pertinents i així poder entregar les nòmines el més aviat possible. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}