Des de TAX Economistes i Advocats, en el nostre compromís de mantenir-te informat de tot allò que considerem rellevant, volem fer-te arribar aquesta informació que considerem interessant i important. 

Recordar-te que has de complir amb les obligacions legals en termes de prevenció de riscos laborals (sempre que tinguis treballadors assalariats) i més ara amb l’aparició de la COVID19. 

Si actualment tens treballadors per compte aliè estàs obligat, per la normativa legal vigent, a garantir les mesures necessàries per la protecció de la seva seguretat i salut. Les principals activitats a realitzar són l’avaluació de riscos laborals per llocs de treball i centres, la planificació i realització de les mesures preventives necessàries per a garantir la seguretat i salut i la formació i informació en els riscos del lloc, així com la realització de reconeixements mèdics periòdics acompanyats d’una vigilància de salut efectiva. 

Addicionalment per la presència de la COVID19 les empreses hauran de realitzar: 

  • Avaluació de riscos enfront a la COIVD19. On es valora el grau de compliment a l’empresa de les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat, per tal d’evitar la propagació de la malaltia. 
  • Pla de contingència, on es recullen les mesures organitzatives i tècniques per tal de controlar la situació de l’empresa enfront a la COVID19 i manteniment d’activitat i condicions de treball segures. 
  • Formació enfront a la COVID19, perquè els treballadors coneguin la malaltia, formes de transmissió i com protegir-se’n. 

Volem insistir que no és només obligatori tenir el SPA contractat, doncs si no es realitzen les activitats de formació i vigilància de la salut a tots els treballadors, en cas d’inspecció les sancions també es poden donar. 

Si tens qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}