Dins del pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020 està inclosa la supervisió de l’economia de plataformes i actuacions específiques en relació amb falsos autònoms. 

Què són els falsos autònoms?
El Tribunal Suprem va establir uns criteris bàsics que, en cas de complir-se, demostren la relació de dependència entre el treballador i l’empresari. Si es compleixen, estem davant d’un fals autònom: 

  • Voluntarietat: És el que diferencia un acord o contracte d’un altre per imperatiu legal. En essència, el que caracteritza tota la relació laboral. 
  • Retribució: En el cas dels falsos autònoms, i a diferència d’un autònom real, la seva retribució es deriva del caràcter d’alienitat. Tant la periodicitat com les quantitats o possibles plusos són estipulats per l’empresa. 
  • Dependència: El treballador està supeditat a l’organització: el seu temps, horari, estructura de treball, tasques... serà l’empresari qui estableixi com i quan cal realitzar la feina, i no el treballador. 
  • Alienitat de mitjans: El material amb el qual desenvolupa la seva feina el treballador o treballadora no són una possessió seva, sinó de l’empresa. No obstant això, existeixen casos on l’empresari ni tan sols posa el seu material, com és el cas de dissenyadors o redactors que han de treballar amb el seu propi ordinador, escàner o impressores. 

Si la Inspecció de Treball i la Seguretat Social detecten la irregularitat, la sanció pot ascendir de 3.000 a 10.000 euros. A això se li suma el bonus a la Seguretat Social de les quotes íntegres per cada treballador amb caràcter retroactiu i un recàrrec que pot arribar fins al 150%

A més, depenent de la gravetat del delicte, podria comportar penes de presó. Es podria donar aquesta situació a partir dels 50.000 euros, i les penes poden superar els cinc o sis anys de presó. 

Mentrestant, per al treballador autònom no existeixen sancions, ja que se’l considera la víctima: en estar sota el règim d’autònoms, perd drets laborals i per això se’l considera el perjudicat d’aquesta relació. 

Com es pot diferenciar el fals autònom del treballador autònom econòmicament dependent o TRADE
A diferència dels denominats comunament “falsos autònoms”, els TRADE poden exercir i han d’exercir la seva activitat fora de l’àmbit de l’organització del client, mentre que la Inspecció considera que es tracta d’un fals autònom quan el treballador es troba integrat a l’estructura de la feina del client amb les tasques, horaris, mitjans de treball del client, etc., que es considera, en conseqüència, una situació il•legal. 

És fonamental analitzar cas per cas, acudir a experts professionals per tal de determinar quins col•laboradors poden ser considerats “falsos autònoms” i evitar sancions, recàrrecs a les cotitzacions, etc. 

A TAX som especialistes en relacions laborals; el nostre servei arriba fins a l’assessorament jurídic preventiu per a determinar les possibles incidències i irregularitats en aquestes matèries. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?