Pendents de la publicació definitiva al BOE, el Govern aprova avui divendres un nou Reial Decret en relació als ERTOS. T'expliquem aquí les principals novetats i t'informarem del que es detalli quan es publiqui al BOE:

  • Es prorroguen els ERTOS fins al 30 de setembre.
  • Es mantenen i modifiquen les exoneracions de quotes a la Seguretat Social que queden de la següent forma:
  • Es manté la condició de mantenir l'ocupació durant 6 mesos per a les empreses que estiguin en ERTO que no podran efectuar acomiadaments ni tampoc pagar dividends.
  • Les persones treballadores de les empreses en ERTO no podran realitzar hores extres ni fer noves contractacions laborals durant la vigència del ERTO.
  • Els empleats afectats per ERTO se'ls reconeixerà la prestació d'atur fins a 30 de setembre encara que no acreditin període de cotització previ i no els computarà. Per als treballadors fixos discontinus serà fins a 31 de desembre.

 

Si hi ha novetats en la publicació del Reial decret en el BOE t'informarem puntualment i quedem a la teva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

TAX ECONOMISTES I ADVOCATS

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}