La base mínima de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), per la qual cotitzen vuit de cada deu treballadors per compte propi, romandrà congelada en 893,10 euros mensuals a l’espera dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2017.

La base mínima de cotització dels autònoms societaris pujarà un 8% i per tant la quota passarà de 319,16€/mes a 344,69€/mes, havent experimentat un increment de 600 euros en els últims dos anys. Aquest increment del 8% també s’aplicarà a la base mínima de cotització del Règim General.

D’altra banda, la base màxima de cotització al RETA per al 2017 serà la mateixa que el Règim General: 3.751,20 euros mensuals.

Segons detalla l’Ordre, la base de cotització dels autònoms que a 1 de gener del 2017 tinguin menys de 47 anys podrà ser escollida per ells dins del ventall de 893,1 a 3.751,2 euros. Aquelles persones que es donin d’alta al RETA i tinguin 47 anys a 1 de gener del 2017 també podran escollir la base, sempre que la seva última base de cotització s’hagi situat en una quantia igual o superior a 1.964,7 euros mensuals.

Els autònoms que a 1 de gener del 2017 tinguin 47 anys, amb una base de cotització inferior a 1.964,7 euros mensuals, no podran escollir una base superior a aquesta quantia, excepte si exerciten aquesta opció abans del 30 de juny del 2017, amb efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.

Segons consta a l’esborrany d’aquesta Ordre, la base de cotització dels autònoms que el proper 1 de gener tinguin 48 anys o més anys complerts estarà compresa entre 963,30 euros i 1.964,70 euros mensuals, tret d’algun cas excepcional.

Els autònoms que abans dels 50 anys haguessin cotitzat a qualsevol règim de la Seguretat Social per espai de cinc anys o més hauran de cotitzar per una base compresa entre els 893,1 euros i 1.964,70 euros al mes si la seva última base de cotització hagués estat igual o superior a 1.964,7 euros. Si superés aquesta quantitat, haurien de cotitzar entre 893,10 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementat en un 1%.

Quant augmenta la base mínima al Règim General?

A l’Ordre es detalla també que la base mínima de cotització al Regim General pujarà aquest any en la mateixa quantia que el salari mínim, un 8%. D’altra banda, la base màxima s’incrementa un 3%, fins als 3.751,2 euros.

Amb la pujada del 8% a les bases mínimes, la base mínima de cotització per a llicenciats i enginyers s’incrementa des dels 1.067,4 euros mensuals a 1.152,7 euros, mentre que la d’ajudants no titulats, oficials i auxiliars administratius i subalterns passarà de 764,4 euros a 825,5 euros mensuals el 2017.

Els autònoms que haguessin escollit bases intermitges (entre la màxima i la mínima) i a la sol·licitud de canvi de bases marquessin l’opció perquè la base de cotització s’incrementi en el percentatge en el qual s’incrementi la base màxima del regim, també veuran incrementada en un 3% l’aportació mensual.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?