Us comuniquem que, abans del 31 de març, teniu l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la vostra edat.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2018. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2018).
 

Base de cotització
€/mes
Tipus de Cotització
 Contingències comunes 
 cobertura IT
Quota a pagar
€/mes
919,80 €
- mínima a partir 01-07-2017 -
29,90 % *  275,02  €
992,10 €
mínima per a treballadors de 48 anys  o més a 01-01-2018, llevat d’excepcions
29,90 % *  296,64 €
1.000 € 29,90 % *  299,00 €
1.202  € 29,90 % *  359,40 €
2.023,50 €
màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, 
llevat d’excepcions
29,90 % *  605,03 €
3.751,20 €
- màxima 2018 -
29,90 % *  1.121,61 €

 

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (per als autònoms sense protecció per a contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, us recordem que  la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la vostra base de cotització en el mateix percentatge que s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable al treballador, prèvia sol•licitud abans del dia 1 d’octubre, amb efectes a 1 de gener de l’any següent.

També us informem que podeu optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre amb efectes a 1 de gener de l’any següent.

Si esteu interessats a modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les esmentades cobertures, us agrairíem que ens ho féssiu saber amb la màxima antelació possible.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?