Et comuniquem que, abans del 31 de març, tens l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la teva edat. 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’abril del 2019. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019). 

Base de cotització
€/mes 
Tipus de Cotització
 Contingències comunes 
 cobertura IT
Quota a pagar
€/mes
944,40 €
- mínima a partir 01-01-2019 -  
30% * 283,32 €
1.018,50 €
mínima per a treballadors de 48  anys o més a 01-01-2019, tret d’excepcions
30% * 305,55 €
1.500 €   30% * 450,00 €
1.800 €  30% * 540,00 € 
2.077,80 €
màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, tret d’excepcions
30% * 623,34 €
4.070,10 € - base màxima 2019 - 30% * 1.221,03 €     

* 30% = 28,30% tipus contingències comunes + 0,9% tipus contingències professionals + 0,70% tipus cessament activitat + 0,10% tipus formació professional. 

Així mateix, et recordem que durant aquest any 2019 podràs modificar la teva base de cotització: 

  • Fins el 31-03-2019 amb data efectes 01-04-2019
  • Fins el 30-06-2019 amb data efectes 01-07-2019
  • Fins el 30-09-2019 amb data efectes 01-10-2019
  • Fins el 31-12-2019 amb data efectes 01-01-2020

 
Si estàs interessat en modificar la base de cotització o quota, y/o optar per aquestes cobertures, t’agrairíem que ens ho facis saber amb la màxima antelació possible

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}