Segons la Llei 6/2017, els treballadors autònoms poden canviar la seva base de cotització fins a quatre vegades l’any, sempre tenint en compte els límits mínims i màxims aplicables en cada cas.

 

Quan tenen efectes els canvis?

Formulació de la sol·licitud  Inici efectes
1 de gener – 31 de març  1 d’abril
1 d’abril - 30 de juny  1 de juliol
1 de juliol – 30 de setembre  1 d’octubre
1 d’octubre – 31 de desembre  1 de gener de l’any següent

 

Et recordem que tens fins el 31 de desembre per a modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar. Aquesta modificació tindrà efectes l’1 de gener del 2021.


Escala comparativa amb alguns dels imports vigents durant el 2020

Base de cotització
€/mes 
Tipus de Cotització
 (*)
 Quota a pagar
€/mes
944,40
- mínima a partir del 01-01-2020 - 
30,3 %   286,15
1.018,50
mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2020, llevat d’excepcions 
30,3 %  308,60
1.202    30,3 %  364,21
2.077,80
màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més,
a partir 01-01-2020, llevat d’excepcions
  
30,3 % 629,27
4.070,10
- màxima a partir del 01-01-2020  - 
30,3 %  1.233,24

* 30,3 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1,1 % (contingències professionals – RD-llei 28/2018) + 0,8 % (cessament d’activitat – RD-llei 28/2018) + 0,10 % (FP). A partir de 2021, el tipus de cotització general serà del 30,6%, amb una quota a pagar de 288,98 % aproximadament en el supòsit de cotitzar per la mínima, per aplicació de l’increment  previst en el RD-llei 28/2018 en el tipus de cotització de contingències professionals i el de prestació per cessament d’activitat, que passa a ser del 1,30% i el 0,9%, respectivament. Aquest nou tipus també està recollit en el projecte de llei de PGE de 2021.


La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2019 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Les bases mínimes i màximes d’aquest col·lectiu no s’incrementen en el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2021, que actualment es troba en fase de tramitació.

D’altra banda, els treballadors autònoms que cotitzin per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial, tenen la possibilitat de sol·licitar que la seva base s’incrementi de manera automàtica en el mateix percentatge en què s’incrementin aquestes bases màximes.

En referència als treballadors autònoms que no cotitzin per les bases màximes, tenen la possibilitat de sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’incrementin les bases màximes de cotització del règim especial. Cal tenir en compte que la base de cotització escollida no pot superar el límit màxim que afecti al treballador. Les sol·licituds es poden realitzar durant tot l’any natural i els seus efectes començaran el dia 1 de gener de l’any següent.


Vols modificar la teva base de cotització?
Posa’t en contacte amb nosaltres amb la màxima antelació possible.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}