Et comuniquem que, abans del 30 de setembre, tens l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la teva edat.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre del 2020. Indicar-te que també pots modificar la teva base de cotització entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre del 2020 amb efectes a 1 de gener del 2021. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2020).

Base de cotització
€/mes
Tipus de Cotització
 Contingències comunes
 cobertura IT
Quota a pagar
€/mes
944,40 €
- mínima a partir 01-01-2020 -   
30% * 283,32 €
1.018,50 €
mínima per a treballadors de 48 anys o més a 01-01-2020, tret d’excepcions  
30%* 305,55 €
1.202 €   30%* 360,60 €
2.077,80 €
màxima per a treballadors de 47, 48 anys o més, a partir 01-01-2020 tret d’excepcions  
30%*  623,34 €
4.070,10 € - màxima a partir de 01-01-2020 -  30%*  1.221,03 €

  * 30% = 28,30% tipus contingències comunes + 0,9% tipus contingències professionals + 0,70% tipus cessament activitat + 0,10% tipus formació professional)

Et recordem que aquesta cotització també cobreix els casos de malaltia, a tenir en compte especialment en aquesta època de COVID.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2019 i de manera simultània hagi tingut contractats a 10 o més treballadors per compte aliè, així com a la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Així mateix, t’informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener del 2020, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50€ mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80€, excepte que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny del 2020. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol del 2020.

Si estàs interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per aquestes cobertures, t’agrairíem que ens ho facis saber amb la màxima antelació possible.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}