Et comuniquem que, abans del 30 de juny, tens l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la teva edat. 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol del 2019. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019). 

Base de cotització
€/mes
Tipus de Cotització
 Contingències comunes 
 cobertura IT 

Quota a pagar

€/mes

944,40 €
- mínima a partir 01-01-2019 - 
30% * 283,32 €
1.018,50 €
mínima per a treballadors de 48  anys o més a 01-01-2019, tret d’excepcions
30% * 305,55 €
1.202 € 30% * 360,60 € 
2.077,80 € màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, a partir  01-01-2019 tret d’excepcions 30% * 623,34 €
4.070,10 € - màxima a partir del 01-01- 2019 -  30% * 1.221,03 €

* 30% = 28,30% tipus contingències comunes + 0,9% tipus contingències professionals + 0,70% tipus cessament activitat + 0,10% tipus formació professional. 

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o  més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals. 

Així mateix, t’informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener del 2019, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50€ mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80€, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny del 2019. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol del 2019
 
Si estàs interessat en modificar la base de cotització o quota, y/o optar per aquestes cobertures, t’agrairíem que ens ho facis saber amb la màxima antelació possible. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}