La Sentència 246/2017 del TS ha declarat que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per a comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i només han de portar un registre d’hores extres realitzades, d’acord amb la interpretació restrictiva de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors.  

 

Segons la sentència del TS, l’obligació de les empreses és:

  • Registrar la jornada dels treballadors contractats a temps parcial;
  • Portar un registre de les hores extres realitzades i comunicar-les al treballador i als representants dels treballadors si n’hi hagués.

Per tant, segons la sentència del TS ja no és necessari portar a terme el registre horari dels treballadors contractats a jornada completa si aquests no realitzen hores extraordinàries.

IMPORTANT: Tot i que el TS hagi dictaminat la no obligatorietat del registre de la jornada pels treballadors a temps complet, no deixa de ser una única sentència que no crea jurisprudència.

Inspecció de Treball en el seu criteri d’interpretació fins a dia d’avui manté l’obligatorietat de portar el registre de jornada de TOTS els seus treballadors, inclosos els treballadors a temps complet, amb independència que realitzin o no hores extres.

EN CONCLUSIÓ: Recomanem que, a l’espera que Inspecció de Treball es pronunciï en relació a la sentència en qüestió i fixi un nou criteri d’aplicació, les empreses han de seguir realitzant el registre diari i mensual de tots els treballadors.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}