Et comuniquem que, abans del 30 de setembre, tens l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat.

 

Quan tenen efectes els canvis?
Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2021. Indicar-te que també pots modificar la teva base de cotització entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2021 amb efectes a 1 de gener de 2022.

Formulació de la sol·licitud   Inici efectes
1 de gener – 31 de març   1 d’abril
1 d’abril - 30 de juny   1 de juliol
1 de juliol – 30 de setembre   1 d’octubre
1 d’octubre – 31 de desembre   1 de gener de l’any següent

 

Escala comparativa amb alguns dels imports vigents durant el 2021

Base de cotització
€/mes
Tipus de Cotització
 (*)
Quota a pagar
€/mes
944,40
- mínima a partir del 01-01-2021 -    
30,3 %  286,15
1.018,50
mínima per a treballadors de 48 anys o més a 01-01-2021, llevat d’excepcions    
30,3 % 308,60
2.077,80
màxima per a treballadors  de  48 anys o més,
a partir 01-01-2021, llevat d’excepcions
   
30,3 %  629,27
4.070,10
- màxima a partir del 01-01-2021  -  
30,3 %   1.233,24

   

* 30,3 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1,1 % (contingències professionals – RD-llei 28/2018) + 0,8 % (cessament d’activitat – RD-llei 28/2018) + 0,10 % (FP). A partir de 2021, el tipus de cotització general serà del 30,6%, amb una quota a pagar de 288,98€ aproximadament en el supòsit de cotitzar per la mínima, per aplicació de l’increment  previst en el RD-llei 28/2018 en el tipus de cotització de contingències professionals i el de prestació per cessament d’activitat, que passa a ser del 1,30% i el 0,9%, respectivament. Aquest nou tipus també està recollit en el projecte de llei de PGE de 2021.

Si estàs interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per aquestes cobertures, t’agrairíem que ens ho fessis saber amb la màxima antelació possible.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}