La disposició transitòria segona del Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, preveu un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos al Regim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònom i al Regim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Les quotes corresponents al període d’octubre del 2020 i posteriors es calcularan ja amb els nous tipus.

Accedeix a la taula de cotització 2020

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}