Importass, el nou portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ofereix un ampli ventall de funcionalitats que faciliten la gestió de diversos tràmits de l'àmbit laboral. A més, és una eina gratuïta.


Ara, aquest servei permet el pagament amb targeta dels deutes amb la Seguretat Social en via voluntària no ingressats en termini reglamentari, deutes en via executiva i deutes que hagin estat objecte de reclamació.

 

Quins tipus de deute poden consultar-se i pagar-se?
Els autònoms poden abonar o consultar l'estat dels seus deutes accedint a la seva àrea personal d’ 'Importass':

 • Liquidacions de deute
 • Reclamació de deute
 • Acta de liquidació
 • Provisió de constrenyiment
 • Expedient de constrenyiment
 • L'import de les quotes
 • Fraccionament del reintegrament de les prestacions indegudes

En finalitzar el pagament, els autònoms obtindran un justificant -es podrà descarregar en format PDF- que tindrà els mateixos efectes que si l'ingrés s'hagués realitzat en una oficia física. Per a completar el procés, els professionals necessiten adjuntar un document de deute o un document d'ingrés per a indicar el número de referència o expedient i el número de compte que figura al document. A més, hauran d'introduir la seva targeta bancària de crèdit o dèbit i les seves corresponents dades de seguretat.

 

Quines altres funcions ofereix Importass als autònoms?
Es pot accedir a l'eina 'Importass' a través del telèfon mòbil, des de la Seu electrònica de l'Administració (SEDESS) i des de l'aplicació de la Seguretat social.
A través d’ 'Importass' els autònoms podran realitzar fins a 40 tràmits diferents relacionats amb la seva activitat. Per exemple:

 • Consultar i obtenir informes sobre la situació laboral. Veure l'informe de vida laboral de manera digital.
 • Informar-se i realitzar tràmits com a autònom.
 • Informar-se i realitzar tràmits d'ús de llar, alta i baixa de la persona ocupada i modificacions de les dades de la relació laboral.
 • Consultar i modificar les dades personals de contacte i de domicili.
 • Consultar la seva situació actual.
 • Consultar avisos a la seva Àrea Personal.
 • Simular la quota d'ocupació.
 • Consultar i pagar deutes per a estar al corrent de pagament.
 • Consultar quin serà l'import que li carregarà l'Administració pública amb el concepte de quota.
 • 'Tu Seguretat Social', una eina digital per a simular l'escenari de la seva retirada laboral/jubilació.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}