Les empreses que pertanyin a aquestes activitats tindran millors condicions quant a les bonificacions de quotes a la Seguretat Social.

  • Per a empreses de menys de 50 empleats, un 85% de bonificació d'octubre a gener de 2021.
  • Per a empreses de més de 50 empleats, un 75% de bonificació d'octubre a gener de 2021

Mira si la teva empresa pertany a una d'aquestes 42 activitats
 

Per a més informació, contacta amb TAX Economistes i Advocats.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}