A continuació t’informem de les novetats en relació als nous models per a la presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil:

El nou Ordre on s’aprovaven els models de presentació dels comptes anuals han entrat en vigor, i per tant, en principi cal dipositar els comptes anuals segons aquesta normativa. Tot i això, i amb l’objectiu de conciliar l’obligació en termini del dipòsit i al propi temps, el Colegio de Registradores ha habilitat un doble sistema per al compliment:

  • Aquelles societats mercantils que puguin adaptar-se a les noves exigències sobrevingudes des del dimarts passat, podran fer-ho de manera immediata i digitalitzada.
  • Aquelles a les quals els resulti de difícil o impossible execució, podran utilitzar els models de presentació de comptes anteriors, si bé hauran d'esmenar en el termini de cinc mesos el defecte que els serà advertit, amb la fi que en l'indicat termini aportin la resta de la documentació ara exigida des del 27 de juliol.

El Colegio de Registradores informarà en breu sobre com esmenar els possibles defectes advertits a conseqüència de l’ús dels models anteriors a l’Ordre. De moment, pots accedir a més informació a través d’aquests enllaços, també proporcionats pel Colegio de Registradores: 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}