Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2020 relatius a les quotes nacionals i provincials. El nou termini comprèn des del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2021 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament d'aquestes quotes.

(BOE, 10-juny-2021)

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}