La Generalitat de Catalunya ha modificat el període de liquidació trimestral d’aquest impost que a partir d’ara passa a ser semestral. L’objectiu d’aquesta taxa és gravar l’estada que una persona realitza en els establiments i equipaments turístics indicats a continuació.

 

Quins establiments i equipaments estan subjectes a l’impost?

  • Els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i els establiments de turisme rural.
  • Els albergs de joventut.
  • Els habitatges d’ús turístic.
  • Les àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils.
  • Les embarcacions de creuer turístic.

 

Quines són les noves tarifes i com es calculen?

Tipus d’establiment   Tarifa Barcelona ciutat  Tarifa resta de Catalunya
Hotel de 5 estrelles, gran luxe i embarcacions de creuer  2,25 €  2,25 €
Hotels de 4 estrelles i 4 superior  1,10 € 0,90 €
Habitatge d’ús turístic   2,25 €   0,90 €
Resta d’establiments i equipaments  0,65 €    0,45 €

 

S’estableix un import màxim de quota, corresponent a 7 unitats d’estada per persona.

L’impost es pagarà al principi de l’estada i s’aplicarà una vegada ja aplicat el preu de la pernoctació i l’IVA corresponent.

 

Existeixen exempcions?

  • Les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  • Les persones d’edat igual o inferior a setze anys.

 

Com es liquida?

L’Agència Tributaria de Catalunya és l’encarregada de recaptar aquest impost que passa de ser trimestral (fins ara) i s’estableixen dos períodes semestrals (abril-setembre i març-octubre)

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?