La Generalitat de Catalunya ha aprovat una actualització de la taxa turística que va entrar en vigor el passat 1 d’abril d’aquest any. L’objectiu d’aquesta taxa és gravar l’estada que una persona realitza en els establiments i equipaments turístics indicats a continuació.

 

Quins establiments i equipaments estan subjectes a l’impost?

  • Els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i els establiments de turisme rural.
  • Els albergs de joventut.
  • Els habitatges d’ús turístic.
  • Les àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils.
  • Les embarcacions de creuer turístic.

 

Quines són les noves tarifes i com es calculen?

Tipus d’establiment Tarifa Barcelona ciutat Tarifa resta de Catalunya
Hotel de 5 estrelles, gran luxe i embarcacions de creuer 2,25 € 2,25 €
Hotels de 4 estrelles i 4 superior 1,10 € 0,90 €
Habitatge d’ús turístic 2,25 € 0,90 €
Resta d’establiments i equipaments 0,65 € 0,45 €

 

S’estableix un import màxim de quota, corresponent a 7 unitats d’estada per persona. L’impost es pagarà al principi de l’estada i s’aplicarà una vegada ja aplicat el preu de la pernoctació i l’IVA corresponent.

 

Existeixen exempcions?

  • Les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  • Les persones d’edat igual o inferior a setze anys.

 

Com es liquida?

L’Agència Tributaria de Catalunya és l’encarregada de recaptar aquest impost que es liquidarà trimestralment (coincidint amb el trimestre natural).

 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?