El passat 3 d’octubre el Tribunal Suprem va determinar que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadores durant la baixa de 16 setmanes després del naixement del seu fill, estan exemptes de l’IRPF. Posteriorment va indicar el mateix per les baixes de paternitat. En compliment d’aquesta sentència, el Ministeri d’Hisenda, ha dissenyat un formulari per a reclamar la devolució a partir d’avui. 

Qui pot sol·licitar la devolució ?
Els pares i mares que haguessin tributat a l’IRPF per les prestacions rebudes a partir del 2014 que és l’últim exercici no prescrit. 

Quan es pot sol·licitar?

  • Pels contribuents que van cobrar la prestació el 2014 i 2015 ja poden sol·licitar la devolució des d’avui mateix. 
  • Pels contribuents que van cobrar la prestació el 2016 i 2017, s’hauran d’esperar al gener del 2019. 
  • Pels contribuents que han patit retencions aquest 2018, no han de realitzar cap tràmit, ja que la seva declaració de la renda 2018 que es presenta el 2019, ja incorporarà les prestacions com a rendes exemptes. 

Com se sol·licita la devolució?
A www.agenciatributaria.es s’ha publicat un formulari específic per a sol·licitar la devolució. És necessari indicar l’any o anys en què s’ha percebut l’ajuda i indicar un número de compte bancari on s’abonarà la devolució. 
Aquest formulari es pot presentar online (igual que la declaració de la renda) o presencialment en paper, que s’ha de presentar a les oficines de l’Agència Tributària. 
 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}