Et recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de març s’han de presentar les següents declaracions: formulari ETE al Banc d’Espanya, declaració Model D-6 al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i Model 720 a l’Agència Tributària.

 

Formulari ETE (Enquestes de Transaccions Exteriors)
Qui hi està obligat?
Estan obligades a presentar aquest formulari les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions econòmiques amb l’exterior o bé que tinguin actius o passius situats a l’estranger, sempre i quan se superi el llindar d’1.000.000 d’euros.
Quin és el termini de presentació?
El termini de presentació finalitza el proper 20 de gener del 2020.

 

Model D-6 (Declaració de valors dipositats a l’estranger)
Qui hi està obligat?
Hi estan obligades les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que disposin de valors dipositats a l’estranger en empreses que cotitzen en borsa de valors o mercats organitzats. S’ha de presentar en qualsevol dels casos, ja que no estableix un import mínim per quedar obligat a presentar-lo.
Quin és el termini de presentació?
El termini de presentació del Model D-6 finalitza el proper 31 de gener del 2020.

 

Model 720
Qui hi està obligat?
Estan obligats a presentar el Model 720 els contribuents residents fiscals a Espanya que siguin titulars de béns i drets a l’estranger.
Per l’exercici 2019, la declaració serà obligatòria quan:

  • Els imports declarats anteriorment hagin experimentat un increment superior a 20.000 €.
  • Se superi per primera vegada el llindar dels 50.000 € en alguna de les categories de béns (comptes, valors, béns immobles).
  • S’extingeixi la titularitat d’un bé o dret que fos objecte d’informació  en una declaració anterior. 

Quin és el termini de presentació?
El termini de presentació del Model 720 finalitza el proper 31 de març del 2020.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}