Et recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de març han de presentar-se les següents declaracions: formulari ETE al Banc d'Espanya, declaració Model D-6 al Ministeri d'Economia i Competitivitat i Model 720 a l'Agència Tributària.

Formulari ETE (Enquestes de Transaccions Exteriors)

Qui està obligat?

Estan obligades a presentar aquest formulari les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions econòmiques amb l'exterior o que tinguin actius o passius situats a l'estranger, sempre que es superi el llindar d'1.000.000 d'euros.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació finalitza el pròxim 20 de gener de 2022.

 

Model D-6 (Declaració de valors dipositats a l'estranger)

Qui està obligat?

Estan obligades les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que disposin de valors dipositats a l'estranger en empreses que cotitzen en borsa de valors o mercats organitzats. S'ha de presentar en qualsevol dels casos, ja que no estableix un import mínim per a quedar obligat a presentar-lo.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del Model D-6 finalitza el pròxim 31 de gener de 2022.

NOVETAT:
El 17 de desembre de 2021 es va publicar la modificació de l'article 47 de l'Ordre de 28 de maig de 2001. A diferència del que disposava la versió anterior, la regulació actual estableix que els únics obligats a presentar la declaració D-6 són les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, quan la seva participació sigui igual o superior al 10% del capital, o dels drets de vot, de la societat en la qual es manté la inversió.
 

Model 720

Qui està obligat?

Estan obligats a presentar el Model 720 els contribuents residents fiscals a Espanya que siguin titulars de béns i drets a l'estranger.

Per a l'exercici 2020, la declaració serà obligatòria quan:

  • Els imports declarats anteriorment hagin experimentat un increment superior a 20.000€.
  • Se superi per primera vegada el llindar dels 50.000€ en alguna de les categories de béns (comptes, valors, béns immobles).
  • S'extingeixi la titularitat d'un bé o dret que fora objecte d'informació en una declaració anterior.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del Model 720 finalitza el pròxim 31 de març de 2022.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}