El BOE publicat avui prorroga fins el 31 d’octubre del 2020 l’aplicació del tipus del zero per cent d’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari essencial per tal de combatre la Covid-19.


La decisió afecta els productes sanitaris que tinguin com a destinatari una entitat pública, clíniques i centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social. Així mateix, la mesura té efectes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}