El proper dia 22 D’OCTUBRE DEL 2018 finalitza el termini per a realitzar la presentació de les següents declaracions corresponents al TERCER TRIMESTRE 2018 i segon pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats:

MODELS     DESCRIPCIÓ TERMINI LÍMIT PER A DOMICILIAR TERMINI LÍMIT PER A PRESENTAR
Model 115     Retencions IRPF arrendaments       15/10/2018   22/10/2018
Model 111        Retencions IRPF professionals i treballadors   15/10/2018   22/10/2018
Model 123     Retencions IRPF capital mobiliari      15/10/2018   22/10/2018
Model 303/349     Impost sobre el valor afegit         15/10/2018 22/10/2018
Model 130/131      Pagament fraccionat IRPF   15/10/2018     22/10/2018
Model 202       Pagament fraccionat IS   15/10/2018     22/10/2018


Per tal d’efectuar l’esmentada gestió, donar-te un servei més personalitzat i evitar sancions per la presentació fora de termini, t’agrairem que contactis amb nosaltres ABANS DEL DIA 8 D’OCTUBRE amb la finalitat d’indicar-nos les dades referents als teus ingressos, despeses i adquisicions i entregues intracomunitàries, d’acord amb les dades registrades als llibres.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}