Ens adrecem a tu per comunicar-te que els propers dies 20, 30 i 31 DE GENER DE 2020 finalitza el termini per a realitzar la presentació de les següents declaracions corresponents al QUART TRIMESTRE 2019:

MODELS DESCRIPCIÓ TERMINI MÀXIM PER DOMICILIAR TERMINI MÀXIM PER PRESENTAR
Model 115               Retencions IRPF lloguer 15/01/2020   20/01/2020
Model 111            Retencions IRPF professionals i treballadors       15/01/2020 20/01/2020
Model 123     Retencions IRPF capital mobiliari     15/01/2020         20/01/2020
Model 303     Impost sobre el Valor Afegit          25/01/2020     30/01/2020
Model 130/131                Pagament fraccionat IRPF 25/01/2020  30/01/2020
Model 180/184/190/193    
 
Entitats en règim d’atribució de rendes / Resums anuals     31/01/2020
Model 349/390     Operacions intracomunitaries / Resum anual IVA            30/01/2020

Per tal d’efectuar l’esmentada gestió, donar-te un servei més personalitzat i evitar sancions per la presentació fora de termini, t’agrairíem contactessis amb nosaltres ABANS DEL DIA 10 DE GENER amb la finalitat d’indicar-nos les dades referents als teus ingressos, despeses i adquisicions i entregues intracomunitàries, d’acord amb les dades registrades als llibres.

Important:
Segons l’ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, s’estableix l’obligatorietat de presentar de forma telemàtica les diferents declaracions per totes les societats mercantils. Hisenda només permet domiciliar de forma telemàtica les liquidacions a pagar fins el dia 15 i 25 de gener de 2020.
 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}