Ens adrecem a vostè per comunicar-li que el proper dia 23 D’ABRIL DE 2019 finalitza el termini per a realitzar la presentació de les següents declaracions corresponents al PRIMER TRIMESTRE 2019:

MODELS  DESCRIPCIÓ   TERMINI MÀXIM PER DOMICILIAR TERMINI MÀXIM PER PRESENTAR
Model 115  Retencions IRPF lloguer 16/04/2019 23/04/2019
Model 111 Retencions IRPF professionals i treballadors 16/04/2019 23/04/2019
Model 123  Retencions IRPF capital mobiliari  16/04/2019 23/04/2019
Model 303/349 Impost sobre el Valor Afegit 16/04/2019 23/04/2019
Model 130/131 Pagament fraccionat IRPF  16/04/2019 23/04/2019
Model 202  Pagaments fraccionats IS 1P/19 16/04/2019 23/04/2019

Per tal d’efectuar l’esmentada gestió, donar-li un servei més personalitzat i evitar sancions per la presentació fora de termini, li agrairíem contactessin amb nosaltres ABANS DEL DIA 8 D’ABRIL amb la finalitat d’indicar-nos les dades referents als seus ingressos, despeses i adquisicions i entregues intracomunitàries, d’acord amb les dades registrades als llibres.

Important:
Segons l’ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, s’estableix l’obligatorietat de presentar de forma telemàtica les diferents declaracions per totes les societats mercantils. Hisenda només permet domiciliar de forma telemàtica les liquidacions a pagar fins el dia 16 d’abril de 2019.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}