El passat 22 de novembre es va publicar al BOE l’Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupen, per a l’any 2020, el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’IVA. 

LÍMITS MÀXIMS   2015     DEL 2016 AL 2018   DEL 2019 AL 2020
Volum rendiments íntegres en any anterior. General 450.000€  250.000€   250.000€
Volum rendiments íntegres en any anterior. Activitats agrícoles, forestals i ramaderes 300.000€   250.000€ 250.000€
Facturació a empreses i professionals  225.000€ 125.000€ 125.000€
Volum de compres (sense incloure inversions) 300.000€  250.000€ 250.000€
Retenció factures autònoms  1% 1%  1%

 

Impost sobre la renda de les persones físiques
Es mantenen per al 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. Es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls. Aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes dels pagaments fraccionats. 
Es mantenen els índexs de rendiment net reduïts aplicables per a les activitats agrícoles (raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26)).

Impost sobre el valor afegit
Es mantenen per al 2020 els mòduls i les instruccions aplicades l’any anterior. 
Es mantenen els percentatges reduïts aplicables per al càlcul de la quota meritada per operacions corrents en el règim simplificat d’IVA en les activitats ramaderes afectades per crisis sectorials (serveis de criança, guarda i engreix d’aus (0,06625) i apicultura (0,070)).

Renúncia o revocació
Els contribuents que desenvolupin activitats a les quals sigui d’aplicació el mètode d’estimació objectiva o els subjectes passius de l’IVA als quals sigui d’aplicació el règim especial simplificat i vulguin renunciar-hi per al 2020 podran fer-ho des de la publicació de l’Ordre al BOE fins el 31 de desembre del 2019

A Tax economistes i advocats oferim assessorament fiscal i comptable a empreses. Si tens dubtes sobre com pot afectar les novetats de l'ordre de mòduls 2020 al teu negoci, contacta'ns. Posem al teu servei més de 50 oficines en tota Espanya per a oferir-te un assessorament personalitzat i de qualitat.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}