Amb la finalitat de reduir el consum de bosses de plàstic lleugeres, el Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, detalla les mesures que exposem a continuació. A partir de l’1 de juliol es prohibeix l’entrega gratuïta de bosses de plàstic

Què cal tenir en compte a partir de l’1 de juliol d’aquest any?

  • Es prohibeix l’entrega gratuïta als consumidors de bosses de plàstic als punts de venda de béns o productes, a excepció de les bosses de plàstic molt lleugeres i de les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o major del 70% de plàstic reciclat. 
  • Pel que fa a l’excepció per a les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres esmentades a l’apartat anterior, és obligatori que els comerciants disposin de la documentació proporcionada pel fabricant que acrediti aquest percentatge. 
  • Els comerciants cobraran una quantitat per cada bossa de plàstic que proporcionin al consumidor.
  • A més, els comerciants informaran els consumidors dels preus establerts, exposant-los al públic en un lloc visible i incloent una referència al compliment de les obligacions continguda als apartats anteriors. 
  • A més, aquesta Directiva contempla que a partir de l’1 de gener del 2020 no es podran entregar als consumidors bosses de plàstic lleugeres ni molt lleugeres als punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. 

Preus recomanables bosses de plàstic: 
Preus mínims de les bosses de plàstic no biodegradables: 

  • Bosses de plàstic molt lleugeres amb menys de 15 micres d’espessor amb usos diferents als especificats anteriorment: 0,05 €/bossa
  • Bosses d’espessor entre les 15 i les 49 micres: 0,15 €/bossa
  • Bosses d’espessor igual o superior a les 50 micres: 0,15 €/bossa
  • Bosses d’espessor igual o superior a 50 micres, amb contingut igual o superior a 50% de plàstic reciclat però no inferior al 70%: 0,10 €/bossa.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?