Segons ha informat l’Agència Tributària de Catalunya, i tal i com s’estableix als articles 14 i 41 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, totes les notificacions seran efectuades únicament a través de mitjans electrònics. 

 

Com pots fer arribar les teves dades de contacte a l’Agència Tributària de Catalunya?
Pots informar de la teva adreça de correu electrònic i el teu número de telèfon a través del formulari creat per l’Agència Tributària de Catalunya, que utilitzarà aquestes dades per enviar-hi l’avís de posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, amb un enllaç per accedir-hi directament. 

És important tenir en compte que la manca dels avisos no afecta la validesa de les notificacions electròniques, que s’entendran practicades transcorreguts 10 dies sense haver-hi accedit. 

 

És possible atorgar la representació?
Les persones obligades tributàries poden actuar davant l’Administració en el seu propi nom i representació o bé per mitjà d’una tercera persona que les representi. És a dir, que és possible nomenar un apoderat que rebi les notificacions electròniques. 

Pots trobar més informació sobre com designar un apoderat al següent enllaç:  https://atc.gencat.cat/ca/gestions/representacio/

 

Quan es farà ús de les notificacions electròniques?
S’utilitzarà en totes les notificacions dels tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya
 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}