L'Agència Tributària ha donat per desapareguda l'obligació de presentar informació fiscal relativa als pisos turístics després que el Suprem declarés com a contrari al dret aquesta mesura de prevenció del frau. La decisió suposa “la desaparició” de la presentació de la declaració informativa del model 179, la coneguda com a “Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics”.

La sentència de l'alt tribunal declara “la nul·litat de l'apartat 11 de l'article primer del Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, que introdueix un nou article 54.ter en el Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària”. Es tracta del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, que regula la “obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics”. Una exigència que imposa a les persones i entitats que mitjancen entre clients i propietaris d'habitatge, i particularment a les “plataformes col·laboratives”, com Airbnb, la presentació d'una declaració informativa a l'Agència Tributària.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}