T’informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (AIE) de l’exercici 2022, comprèn des del dia 15-09-2022 al 21-11-2022, ambdós inclosos.

El cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent. 

En el supòsit que no hagis rebut el document de pagament o que s’hagi extraviat, podràs efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o l’administració de l’Agència Estatal que correspongui, prèvia sol·licitud. Et recordem que cal sol·licitar cita amb antelació.

Recorda que l’IAE és l’impost que grava l’activitat econòmica, ja sigui empresarial, professional o artística, que es realitza a Espanya. Tant si ets autònom o tens una societat, aquest impost t’afecta.  És habitual rebre una notificació d’inspecció en relació a l’IAE i des de TAX et podem ajudar en aquest procés:

  • Revisió i actualització dels elements tributaris que composen l’impost per adequar-lo a les activitats reals de l’empresa.
  • Identificació de possibles bonificacions aplicables.
  • Gestió integral de tots els tràmits.

Des del moment que reps la proposta de regularització inicial per part de l’organisme inspector, disposes de 15 dies hàbils per presentar al·legacions. 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}