La Hisenda Foral de Navarra (HFN) enviarà, a partir de la segona setmana d’abril, unes 150.000 cartes a contribuents informant de que se’ls ha realitzat una proposta de la seva declaració de la renda. A més, totes les propostes elaborades per la HFN (unes 200.000) es podran consultar al web renta.navarra.es, que estarà actiu des del 12 d’abril. 

 

Quan s’inicia la campanya de la Renda de 2021?
Començarà en la seva versió telemàtica el pròxim 12 d’abril i de forma presencial el dia 19 del mateix mes i s’estendrà fins el pròxim 23 de juny. 

 

A qui va dirigit?
Del total de cartes que s’enviaran, al voltant de 50.000 aniran dirigides a persones majors de 67 anys i contindran la proposta de declaració elaborada per Hisenda. 

A més, es remetrà unes altres 100.000 a contribuents informant-los de que se’ls ha elaborat la proposta i detallant-los les instruccions necessàries per la seva consulta a través del web renta.navarra.es . 

 

Com puc consultar la proposta?
Per consultar la proposta serà necessari disposar del credencial [email protected], el DNI Electrònic / Certificat Electrònic, o del DNI + PIN d’Hisenda. 

Amb la remissió d’aquestes cartes, es busca fomentar la implantació de la credencial [email protected] que permet accedir als tràmits per Internet a la Hisenda Foral de Navarra. Les cartes enviades per Hisenda contindran el Codi Segur de Verificació individualitzat amb el que poder tramitar l’alta al sistema [email protected] sense necessitat de desplaçar-se físicament a l’oficina. 

El sistema [email protected] està disponible a la major part dels serveis electrònics, tant de l’Administració Foral com de l’estatal, i s’està estenent el seu ús a les Comunitats Autònomes i Entitats Locals. 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}