Aquest divendres 20 de novembre, s’acaba el termini per liquidar els deutes de les autoliquidacions trimestrals que el Govern va permetre ajornar arran del coronavirus, durant sis mesos, quatre d’aquests sense interessos.

Molts autònoms i petits negocis es van beneficiar d’aquesta mesura en ple estat d’alarma i van poder posposar alguns dels seus impostos del primer trimestre del 2020, com les retencions i ingressos a compte dels models de retencions trimestrals a treballadors o empresaris (111); d’arrendament o subarrendament d’immobles (115). També els Pagaments fraccionats de l’IRPF (model 130 i 131), els pagaments a compte de l’Impost de Societats (model 202) i la declaració trimestral d’IVA (model 303).

El divendres 20 hauran de pagar aquests impostos ajornats.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}