La campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2017 es presentarà entre els mesos d’abril i juny del 2018. Informem d’algunes de les dates i novetats, una de les més importants és que els contribuents poden accedir a les seves dades fiscals i al resum de l’esborrany a través d’una APP. Et recordem que és imprescindible que consultis amb el teu assessor abans de confirmar la teva declaració i evitar així possibles incidències.

A partir del 15 de març
Ja et pots descarregar la nova aplicació mòbil “Agencia Tributaria”, per a conèixer les teves dades fiscals i demanar el número de referència per a gestionar la declaració de la Renda 2017.

A més a més també es podrà accedir a les dades fiscals i al resum de l’esborrany de la renta a través d´una aplicació per a dispositius mòbils (APP), utilitzant el sistema [email protected] PIN o el número de referencia. Com a novetat en l´obtenció del número de referencia per accedir al borrador i/o a les dades fiscals, els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l´import de la casella 450 de la declaració del IRPF 2016, i hauran de comunicar la data de caducitat del seu DNI.

A partir del 4 d’abril i fins al 2 dejuliol
A partir del 4 d´abril i fins al 02 de juliol (ambdós inclosos) pots presentar la teva declaració de la Renda 2017, sol•licitud, confirmació i/o modificació per internet (en cas que vulguis que el teu assessor realitzi o faci un estudi de la teva declaració de la renda et recomanem que contactis amb nosaltres a partir del 2 de maig).

A partir del 8 de maig i fins el 29 de juny
Pots sol•licitar “Cita Prèvia” per a la confecció de declaracions de Renda a les oficines de l´Agència Tributària i altres entitats col•laboradores (per internet, per la APP “Agència Tributària” o per telèfon). A partir del 10 de maig i fins al 02 de juliol es pot presentar de manera presencial.

Fins el 27 de juny
Presentació de l’esborrany i declaració de la renda amb resultat a ingressos i amb domiciliació bancària. 

Fins el 02 de juliol
Presentació de la renda 2017 en totes les seves versions excepte les declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària. 

Qui NO està obligat a presentar la declaració de la renda 2017
No tindran obligació de fer la declaració de la renda 2017 aquelles persones que hagin percebut únicament:

 • Rendiments del treball
  • 22.000 € en el cas que provingui d´un sol pagador
  • 12.000 € (abans eren 11.200 €) si provenen de més d’un pagador i sempre que la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500€ 
 • Rendiments del capital mobiliari (interessos procedents d´entitats bancàries i dividends d´accions com els més habituals) o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, quan les percepcions en conjunt siguin inferiors a 1.600
 • Rendes immobiliàries imputades: rendes que el contribuent ha d’incloure en la seva declaració pel fet de ser propietari de béns immobles urbans, diferents al seu habitatge habitual, i que no estiguin llogats. El límit per no haver de fer la declaració és que no superi els 1.000 €.
 • Subvencions per la compra d’habitatge: no tindria obligació de fer la renda si la subvenció que s’ha percebut no supera els 1.000 €.

Novetats en l’IRPF 2017

 • Es crea un nou apartat per a recopilar tota la informació amb transcendència per a exercicis futurs (recollir informació relativa a les quantitats pendents d´aplicar en exercicis futurs).
 • S´inclou en l´apartat de guanys i pèrdues patrimonials un subapartat per a consignar les derivades de la transmissió de drets de subscripció preferents (des de 01 de gener 2017 l´import de la transmissió d´aquets drets te la consideració de guany patrimonial i cal declarar-ho).

Algunes bonificacions i reduccions a tenir en compte

 • Pagament d’hipoteca: només pels habitatges adquirits abans del 01/01/2013, segueix vigent la deducció per l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040 €.
 • Aportacions a plans de pensions: amb un màxim de 8.000 € sempre i quan superi el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques. Des de l’1 de gener de 2015, els plans de pensions es podran recuperar lliurament passats 10 anys, a més a més de les circumstàncies que ja hi havia: incapacitat, atur de llarga durada. Si es cobra com a capital, tindrà una reducció del 40%.
 • Aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge: s’amplia a 2.500 € l’aportació deduïble a favor del cònjuge que no obtingui ingressos superiors a 8.000 €.
 • Altres despeses deduïbles: col•legis professionals, quan sigui obligatori, quotes sindicals i de partits polítics, pagament segur privat pels que tinguin rendiments d’activitats econòmiques.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}