La campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2016 es presentarà entre els mesos d’abril i juny del 2017. Informem d’algunes de les dates importants i novetats que ja s’han definit i li recordem que és important que consulti amb el seu assessor abans de confirmar la seva declaració.

 

A partir del 5 d’abril (en el cas que vulgui que el seu assessor ho revisi li recomanem que contacti amb nosaltres el mes de maig)

Sol·licitud, confirmació i/o modificació per internet de l’esborrany de la renda, i presentació de la declaració de renda i de patrimoni 2016.

 

Des del 11 de maig

Presentació de la declaració de la renda de manera presencial, en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’Agència Tributària de l’esborrany i la declaració anual. A partir del 05/05/2017 s’inicia el període de petició de “Cita Prèvia”.

 

Fins al 26 de juny

Presentació de l’esborrany i declaració de la renda amb resultat a ingressos amb domiciliació bancària.

 

Fins al 30 de juny

Presentació de la renda 2016 en totes les seves versions excepte les declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària. També venç el termini per a treballadors subjectes al règim especial tributació per IRPF per a treballadors desplaçats.

 

Qui NO està obligat a presentar la declaració de la renda 2016

No tindran obligació de fer la declaració de la renda 2016 aquelles persones que hagin percebut únicament:

 • Rendiments del treball
  • 22.000 € en el cas de que provingui d’únicament un pagador
  • 12.000 € (al 2015 eren 11.200 €) si provenen de més d’un pagador i sempre que el segon i/o següents hagin percebut més de 1.500 € en el seu conjunt.
 • Rendiments del capital mobiliari: els més comuns són els interessos procedents d’entitats bancàries i dividends d’accions. El límit seria de 1.600 € a l’any sempre que estiguin subjectes a retenció.
 • Rendes immobiliàries imputades: el fet de tenir un immoble diferent a l’habitatge habitual i que no estigui llogat, implicat haver d’imputar-se una “renda” que es calcula multiplicant el valor cadastral per 1,1% (en el cas de valors cadastrals no revisats s’haurà de multiplicar pel 2%). El límit per no haver de fer la declaració és que el resultat d’aquesta multiplicació no excedeixi de 1.000 €.
 • Subvencions per la compra d’habitatge: no tindria obligació de fer la renda si la subvenció que s’ha percebut no supera els 1.000 €.

 

Algunes bonificacions i reduccions a tenir en compte

 • Pagament d’hipoteca: només pels habitatges adquirits abans del 01/01/2013, segueix vigent la deducció per l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040 €.
 • Aportacions a plans de pensions: amb un màxim de 8.000 € sempre i quan superi el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques. Des del 1 de gener de 2015, els plans de pensions es podran recuperar lliurament passats 10 anys, a més a més de les circumstàncies que ja hi havia: incapacitat,atur de llarga durada. Si es cobra com a capital, tindrà una reducció del 40%.
 • Aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge: s’amplia a 2.500 € l’aportació deduïble a favor del cònjuge que no obtingui ingressos superiors a 8.000 €.
 • Altres despeses deduïbles: col·legis professionals, quan sigui obligatori, quotes sindicals i de partits polítics, pagament segur privat pels que tinguin rendiments d’activitats econòmiques.

 

Desapareix el Programa Padre i es substitueix pel Renta Web

Els contribuents disposaran del sistema “Renta Web” que substitueix al Programa Padre i a l’esborrany de l’IRPF. Al “Renta Web” s’hi podrà accedir des de la seu electrònica de l’Agència Tributària, i suposarà una proposta de declaració.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?