La campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2019 es presentarà entre els mesos d’abril i juny del 2020 (des de 01 d’abril fins al 30 de juny). Informem d’algunes de les dates i novetats. Et recordem que és imprescindible que consultis amb el teu assessor abans de confirmar la teva declaració i evitar així possibles incidències. 

En aquests moments
Ja et pots descarregar l’aplicació mòbil “Agència Tributària”, per tal de conèixer les teves dades fiscals i demanar el número de referència per a gestionar la declaració de la renda 2019. 
Ja pots accedir a les dades de l’exercici 2019 així com obtenir el número de referència. 

A partir del 31 de març
S’obre el termini per a demanar cita prèvia via telefònica per la presentació de la renda de manera presencial. Serà a partir del 13 de maig la data en què s’atorgaran les cites i es podrà acudir a les oficines de l’AEAT i altres entitats col·laboradores per a confegir la renda i presentar-la. 

A partir de l’1 d’abril
A partir de l’1 d’abril s’obre el termini per a presentar la declaració de manera telemàtica. A partir d’aquesta data es podrà presentar l’esborrany online, a través de la pàgina web d’Hisenda, o mitjançant l’aplicació mòbil. 

Fins el 25 de juny
Data límit per a la domiciliació bancària de les declaracions a ingressar.

Fins el 30 de juny
Finalitza la campanya de Renda i Patrimoni. 

El 5 de novembre
Finalitza el termini per abonar el segon pagament per a tots aquells contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de la quantia a pagar. 

Qui NO està obligat a presentar la declaració de la renda 2019
No tindran obligació de fer la declaració de la renda 2019 aquelles persones que hagin percebut únicament: 

 • Rendiments del treball
  • 22.000€ en cas que provingui d’un sol pagador o provinent de més d’un pagador sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadores, per ordre de quantia,  no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500€ bruts anuals. 
  • 14.000€ (fins el 2018 eren 12.000€), per aquells treballadors que hagin obtingut rendes de més d’un pagador.
 • Rendiments del capital mobiliari  (interessos procedents d’entitats bancàries i dividends d’accions com els més habituals) o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, quan les percepcions en conjunt no superin la quantitat de 1.600€ anuals. 
 • Rendes immobiliàries imputades: rendes que el contribuent ha d’incloure a la seva declaració pel fet de ser propietari de béns immobles urbans, diferents al seu habitatge habitual, i que no estiguin llogats. Juntament amb aquests rendiments, les subvencions per la compra d’habitatge, els rendiments de les lletres del Tresor, guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques; en aquest cas, el límit conjunt per no haver de fer la declaració és de 1.000€ anuals. 

Prestacions i deduccions per maternitat
Amb la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre del 2018, les prestacions públiques per maternitat rebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF. Així mateix, el Reial Decret-llei 27/2018 va ampliar aquesta exempció a les prestacions per maternitat i paternitat rebudes per la Seguretat Social o per les mutualitats de previsió social. 

 • Increment addicional de 1.000€ per despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, sempre que el contribuent tingui dret a la deducció per maternitat i hagi satisfet aquest tipus de despeses. A diferència de la deducció per maternitat, que es pot sol·licitar el seu abonament de manera anticipada, la deducció per despeses de custòdia s’ha d’aplicar directament a la declaració de l’IRPF. 

Tributació en els premis de loteria

 • A partir de l’01 de gener del 2019 n’estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000€. Si el premi fos superior, tributarà respecte de la part que excedeixi d’aquest límit. 
 • A partir del 2020 estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000€. 

Algunes bonificacions i reduccions a tenir en compte

 • Pagament d’hipoteca: només per als habitatges adquirits abans del 01/01/2013, segueix vigent la deducció per l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040€.
 • Aportacions a plans de pensions: amb un màxim de 8.000€ o el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques (a tenir en compte la menor de les dues quantitats). Des de l’1 de gener del 2015, els plans de pensions es podran recuperar lliurement passats 10 anys, a més de les circumstàncies que ja hi havia: incapacitat, atur de llarga durada. Si es cobra com a capital, tindrà una reducció del 40%. 
 • Aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge: 2.500€ l’aportació deduïble a favor del cònjuge sempre que no obtingui rendiments nets superiors a 8.000€. 
 • Altres despeses deduïbles: col·legis professionals, quan sigui obligatori, quotes sindicals i de partits polítics, pagament d’assegurança privada per als que tinguin rendiments d’activitats econòmiques. 
 • Deducció de família nombrosa: S’amplia la deducció de família nombrosa fins als 600€ anuals (50€ al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial (novetat que ja va ser aplicada a partir del 05 de juliol del 2018). 
 • Deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec: deducció de 1.200€ anuals (100€ al mes), sempre que el cònjuge amb discapacitat no obtingui rendes anuals superiors a 8.000€ (novetat que ja va ser aplicada a partir del 05 de juliol del 2018).

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}