La campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2018 es presentarà entre els mesos d’abril i juny del 2019. Informem d’algunes de les dates i novetats. Et recordem que és imprescindible que consultis amb el teu assessor abans de confirmar la teva declaració i evitar així possibles incidències.

A partir del 15 de març
Ja et pots descarregar la nova aplicació mòbil “Agència Tributària”, per a conèixer les teves dades fiscals i demanar el número de referència per a gestionar la declaració de la Renda 2018.
Ja pots accedir a les dades de l’exercici 2018 així com obtenir el número de referència.

A partir de l’1 d’abril
A partir de l’1 d’abril pots demanar cita prèvia per rebre atenció telefònica per presentar la teva declaració de la renda i patrimoni. Mitjançant el pla “Le llamamos”, l’Agència Tributària truca al contribuent prèvia cita que es pot concertar a partir de l’1 d’abril per Internet o per telèfon.

A partir del 2 d’abril
Inici de la presentació de les declaracions per Internet i per telèfon. El termini s’allarga fins l’1 de juliol.

A partir del 9 de maig
Pots sol·licitar cita prèvia per a la confecció de declaracions de renda a les oficines de l’Agència Tributària i altres entitats col·laboradores (per Internet, per l’apli “Agència Tributària” o per telèfon). Pots demanar aquesta cita prèvia fins el 28 de juny.

A partir del 14 de maig
Inici de l’atenció personal si optes pel mètode presencial.

Fins el 26 de juny
Data límit per a la domiciliació bancària de les declaracions a ingressar.

Fins el 1 de juliol
Finalitza la campanya de renda i patrimoni.

Qui NO està obligat a presentar la declaració de la renda 2018
No tindran obligació de fer la declaració de la renda 2018 aquelles persones que hagin percebut únicament:

 • Rendiments del treball
  • 22.000€ en el cas que provingui d´un sol pagador o provinent de més d’un pagador la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors no superin els 1.500€ 
  • 12.643€ (abans eren 12.000€), excepte que el contribuent hagi mort abans del 5 de juliol de 2018 en què aquest límit es manté en 12.000€, 
 • Rendiments del capital mobiliari (interessos procedents d’entitats bancàries i dividends d’accions com a més habituals) o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, quan les percepcions en conjunt siguin inferiors a 1.600€.
 • Rendes immobiliàries imputades: rendes que el contribuent ha d’incloure en la seva declaració pel fet de ser propietari de béns immobles urbans, diferents al seu habitatge habitual, i que no estiguin llogats, les subvencions per la compra d’habitatge i, com a novetat per a l’exercici 2018, altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques; en aquest cas, el límit conjunt per no haver de fer la declaració és de 1.000€. 

Novetats en l’IRPF 2018

 • Amb la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre del 2018, les prestacions públiques per maternitat rebudes de la Seguretat Social estan exemptes d’IRPF. Així mateix, el Reial decret llei 27/2018 va ampliar aquesta exempció a les prestacions per maternitat i paternitat rebudes per la Seguretat Social o per les mutualitats de previsió social.  
 • Increment addicional de 1.000 € per despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, sempre que el contribuent tingui dret a la deducció per maternitat i hagi satisfet aquest tipus de despeses. A diferència de la deducció per maternitat ─que se’n pot sol·licitar l’abonament de forma anticipada─, la deducció per despeses de custòdia s’ha d’aplicar directament en la declaració d’IRPF. 


Algunes bonificacions i reduccions a tenir en compte

 • Pagament d’hipoteca: només pels habitatges adquirits abans del 01/01/2013, segueix vigent la deducció per l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040€.
 • Aportacions a plans de pensions: amb un màxim de 8.000 € sempre i quan superi el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques. Des de l’1 de gener de 2015, els plans de pensions es podran recuperar lliurament passats 10 anys, a més a més de les circumstàncies que ja hi havia: incapacitat, atur de llarga durada. Si es cobra com a capital, tindrà una reducció del 40%.
 • Aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge: s’amplia a 2.500€ l’aportació deduïble a favor del cònjuge que no obtingui ingressos superiors a 8.000€.
 • Altres despeses deduïbles: col·legis professionals, quan sigui obligatori, quotes sindicals i de partits polítics, pagament segur privat per als que tinguin rendiments d’activitats econòmiques.
 • Deducció de família nombrosa: S’amplia la deducció de família nombrosa fins als 600€ anuals (50 € al mes) per cada fill a partir del quart per la categoria general o del sisè per la categoria especial. Al 2018 només s’aplica d’agost a desembre, amb la qual cosa la deducció màxima serà de 500 €.
 • Deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec. Els pressupostos estableixen una deducció de 1.200 € anuals (100 € al mes), que al 2018 només s’aplicarà els mesos d’agost a desembre i per tant la deducció màxima serà de 500 €.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}