El tràmit per al bescanvi del permís de conducció de països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega és voluntari i es pot sol·licitar a qualsevol prefectura provincial de trànsit.

 

Quins són els requisits?

Per tal de validar el bescanvi del permís de conduir és necessari tenir la residència a Espanya i tenir l’edat establerta a la normativa espanyola.

 

Quina documentació cal aportar?

 • Sol·licitud en imprès oficial (disponible a les prefectures de Trànsit i a la pàgina web de la DGT, www.dgt.es)on s’inclouen la declaració de no trobar-se privat per resolució judicial del dret a conduir i de no posseir cap altre permís a la UE o de l’EEE de la mateixa classe que el sol·licitat o que hagi estat restringit, suspès o anul·lat i taló foto, disponible a les prefectures de Trànsit, complimentat.
 • Taxa II.3: 27,70€. Existeixen tres formes de pagament:
  • Per internet: a través de www.dgt.es
  • Amb targeta bancària, a través de les prefectures de Trànsit
  • Amb càrrec a compte bancari o efectiu, a entitats financeres
 • Acreditació d’identitat i residència: Document Nacional d’Identitat o NIE o passaport en vigor, així com qualsevol altre document sol·licitat per la prefectura de Trànsit on es tramiti la sol·licitud del bescanvi.
 • Permís de conducció comunitari: original en vigor i fotocòpia.
 • Fotografia: una d’original de 32x26mm en color i fons llis, feta de cara amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de roba que pugui dificultar la identificació de la persona (a excepció d’aquells sol·licitants que per religió portin el cabell cobert).

 

Una altra persona pot presentar la documentació en nom del titular?

En cas que la documentació no sigui presentada pel titular del permís, la persona que el representa haurà d’aportar el deu document d’identificació oficial i autorització de l’interessat per tal de realitzar el tràmit, on expressi el seu caràcter gratuït.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?