Us recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de març han de presentar-se les següents declaracions: formulari ETE al Banc d’Espanya, declaració model D-6 al Ministeri d’Economia i Competitivitat i Model 720 a l’Agència Tributària.

 

Formulari ETE (Enquestes de transaccions exteriors)

Qui hi està obligat?

Estan obligades a presentar aquest formulari les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions econòmiques amb l’exterior o bé que tinguin actius o passius situats a l’estranger, sempre i quan se superi el llindar d’1.000.000 d’euros.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació finalitza el proper 20 de gener del 2017.

 

Model D-6 (Declaració de valors dipositats a l’estranger)

Qui hi està obligat?

Hi estan obligades les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que disposin de valors dipositats a l’estranger en empreses que cotitzen en borsa de valors o mercats organitzats. S’ha de presentar en qualsevol dels casos, ja que no estableix un import mínim per quedar obligat a presentar-lo.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del model D-6 finalitza el proper 31 de gener del 2017.

 

Model 720

Qui hi està obligat?

Estan obligats a presentar el model 720 els contribuents residents fiscals a Espanya que siguin titulars de béns i drets a l’estranger.

Per a l’exercici 2016, la declaració serà obligatòria quan:

  • Els imports declarats anteriorment hagin experimentat un increment superior a 20.000€.
  • Se superi per primera vegada el llindar dels 50.000€ en alguna de les categories de béns (comptes, valors, béns immobles).
  • S’extingeixi la titularitat d’un bé o dret que fos objecte d’informació  en una declaració anterior.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del model 720 finalitza el proper 31 de març del 2017.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?