Per primera vegada, l’Agència Tributària posarà a disposició de les empreses contribuents de l’impost de societats les seves dades fiscals, a partir de l’1 de juliol. Aquesta pràctica ja existia pels ciutadans subjectes al pagament de l’IRPF, però no per les companyies. 

L’objectiu d’aquesta mesura és millorar la qualitat de les declaracions presentades per les empreses, que podran accedir a la informació que el fisc té d’elles. D’aquesta manera es facilitarà la reducció de possibles errors i millorarà el compliment voluntari de les obligacions tributàries. 

A partir de l’1 de juliol, pimes i grans empreses podran consultar 70 conceptes de la seva informació de Societats com dades de liquidació, de càlcul comptable o avisos específics, entre d’altres. 

S’estima que l’aplicació d’aquesta mesura reduirà les actuacions de control a societats, podent dedicar així recursos a altres camps d’inspecció més urgents. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}