El Govern ha aprovat al seu consell setmanal el projecte de llei de mesures fiscals que acompanya al projecte de Pressupostos de Navarra per al 2021 i en el qual es recull l'exempció de l'IAE per a pimes i autònoms, i la supressió de la tributació per mòduls.

En el primer cas, l'exempció és per a facturacions inferiors al milió d'euros i "es compensarà" als ajuntaments per aquest minvament als seus ingressos, mentre que en el cas dels mòduls s'ha indicat que se substituirà per un règim d'estimació directa especial.

Ambdues entraran en vigor a partir del primer de gener de 2021, igual que els nous límits per als plans de pensions i sistemes de previsió social, que baixen de 6.000 a 5.000 euros per a les aportacions individuals de majors de 50 anys i de 3.500 a 2.000 per als menors d'aquesta edat, mentre que pugen fins a un límit addicional de 5.000 euros les aportacions empresarials.

El projecte de llei inclou a més una simplificació de la deducció per creació d'ocupació, la pre-validació en l'incentiu fiscal audiovisual i, en matèria de lluita contra el frau, l'aplicació de mesures de control tributari, la prohibició de les amnisties fiscals i del programari de doble ús, i mesures de control tributari sobre monedes virtuals.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}