L’Agència Tributaria de Catalunya ha informat que el padró provisional de vehicles que tributen per l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i tramesa de díptic informatiu – exercici 2021 es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2022. 

Actualment, ja es pot consultar la informació general relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2. 


Què és l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica?

  • És un impost verd, creat l’any 2017, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa. 
  • Grava les emissions de CO2 dels vehicles pel seu impacte directe en l’efecte hivernacle i l’escalfament global i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de les persones. 

 

Qui l’ha de pagar?

  • Les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). 
  • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya. 

Com es pot pagar?
Amb pagament domiciliat: s’efectuarà un càrrec en compte a partir del 7.11.2022. Si es domicilia el pagament, s’obté una bonificació del 2%.
Si no s’ha domiciliat el pagament: 

  • A la seu electrònica de l’ATC: amb Bizum, targeta de crèdit o càrrec en compte. També s’hi pot accedir a través del codi QR de la carta de pagament notificada. 
  • Al telèfon 012: pagament automatitzat amb targeta de crèdit. 
  • A l’ATC us truca (tel. 93 551 51 51): pagament assistit amb targeta de crèdit o càrrec en compte. 
  • En entitats financeres col·laboradores (vegeu-ne la llista a atc.gencat.cat/bancs)
  • A les oficines de Correus: pagament amb gir postal (cost 1,95€)
  • A totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia: pagament assistit amb targeta de crèdit o càrrec en compte. 

Per a més informació, pots visitar el web impostco2.gencat.cat i pots clicar AQUÍ per accedir al tríptic informatiu. 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}