Existeixen una sèrie de condicions per a poder recuperar l'IVA de factures impagades:

  • Ha d'haver passat 1 any sense haver cobrat la factura o 6 mesos si ets un autònom o pime amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros.
  • Les factures pendents de pagament han de ser de clients en situació de concurs de creditors.
  • La factura haurà d'estar registrada en els llibres fiscals i comptables.
  • El destinatari de la factura haurà de ser una empresa o professional.
  • Has d'haver reclamat el cobrament per via judicial o mitjançant requeriment notarial.
  • Si les factures no cobrades compleixen aquests requisits, haurem de seguir els següents passos:


1. Reclamar per via judicial o notarial la factura impagada
Durant els tres mesos següents des de que la factura pugui considerar-se impagada, haurem de sol·licitar per via judicial o notarial el pagament d'aquesta factura.

  • Requeriment notarial: és suficient amb acudir a la notaria amb la informació relativa del deute, el deutor i el creditor.
  • Requeriment judicial: el procediment és diferent en funció de la quantitat del deute. Si aquesta és inferior a 250.000 euros podrem reclamar a través d'un procés monitori, relativament ràpid. Però si el deute és superior, haurem d'iniciar un procès ordinari, més lent i costós.

2. Emetre factura rectificativa que anul·li la factura impagada
Una factura rectificativa és un document que s'emet per a corregir errors d'una factura anterior. També s'utilitza per a recuperar l'IVA liquidat d'una factura impagada. Aquest document, perquè sigui vàlid, ha d'anar titulat com a “Factura rectificativa”. A més, ha de ser idèntic a la factura que corregeix, amb l'import en negatiu.
Un detall important és que l'emissió de la factura rectificativa deuràs de fer-la en el termini de 3 mesos des de que es compleixin 6 mesos o 1 any de l'impagament.

3. Enviar a Hisenda la factura rectificativa
Tens 1 mes des de l'emissió de la factura rectificativa per a fer-la arribar a l'Agència Tributària a través d’un model informatiu específic. A més, hauràs d'incloure una còpia dels documents que justifiquin que s'ha instat el cobrament de la factura impagada mitjançant reclamació judicial o notarial.
No t'oblidis d'enviar aquesta factura rectificativa al destinatari d'aquesta.

4. Inclou la factura rectificativa en el model trimestral
Has de consignar-la en la liquidació mensual o trimestral en què s'emet la factura rectificativa. En aquest moment, recuperaràs l'IVA a través ja que es restarà de l'IVA a pagar o s'incrementarà l'IVA a retornar.

A TAX Economistes i Advocats et podem ajudar i assessorar per a realitzar aquest procediment i recuperar les teves factures impagades. Pots contactar-nos aquí.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}