El proper divendres 16 de novembre, a les 9:30h, TAX Sant Feliu de Guíxols realitzarà la conferència "Tràmits i gestió amb la Mútua: CP i CC. Legislació i tràmits d'interès per a autònoms".

La presentació anirà a càrrec d'Anna Clarà, sòcia-directora de TAX Sant Feliu de Guíxols, i la ponència a càrrec de Mª Jesús Rivero, directora del Centre Assistencial de Asepeyo Palamós. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}