Octubre 2020

Dia 01:

 • Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/10/2020 al 31/12/2020, amb efectes a partir de l’01/01/2021

Dia 13:

 • Intrastat setembre 2020 Dia 20: Retencions IRPF 3T/20 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111)
 • Retencions IRPF/IS 3T/20 (capital immobiliari) (Model 115)
 • Retencions IRPF/IS 3T/20 (capital mobiliari) (Model 123)
 • Pagament fraccionat IRPF 3T/20
 • Declaració d’IVA 3T/20 (Model 303)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 3T/20 (Model 349)
 • Pagament fraccionat Impost Societats 2P/20 (Model 130 i 131)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 09/20 (Model 349)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 09/20 (Model 111)
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 09/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 3T/2020

Dia 30:

 • Seguretat Social i FLC mensual setembre 2020 Declaració mensual d’IVA 09/20 (Model 303)
 • Data màxima per aprovar els comptes anuals

 

Novembre 2020

Dia 05:

 • Segon termini IRPF (cas fraccionament)

Dia 12:

 • Intrastat octubre 2020

Dia 20:

 • Finalitza el termini pagament IAE provincial i nacional
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 10/20 (Model 349)
 • Declaració mensual de retencions IRPF (treballadors i professionals) 10/20 (Model 111)
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 10/20 (Model 115 i 123)

Dia 30:

 • Seguretat Social i FLC mensual octubre 2020
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa Registre de devolució mensual d’IVA (REDEME)
 • Declaració 232. Operacions vinculades i a paradisos fiscales Declaració d’IVA 10/20 (Model 303)
 • Presentació dels comptes anuals

 

 

Desembre 2020

Dia 14:

 • Intrastat novembre 2020

Dia 21:

 • Pagament fraccionat Impost Societats 3P/20 (Model 202)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 11/20 (Model 349)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 11/20 (Model 111)
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 11/20 (Model 115 i 123)

Dia 31:

 • Declaració 840. Impost sobre Activitats Econòmiques per entitats de més d’1M€
 • Declaració mensual d’IVA 11/20 (Model 303)
 • Renúncia o revocació estimació directa simplifi cada i estimació objectiva pel 2021 i següents IVA.
 • Opcions i renuncia a règims especials amb caràcter general
 • Declaració 210. IRNR Impost sobre la Renda de no residents (rendes imputades béns immobles). Exercici 2019
 • Seguretat Social i FLC mensual novembre 2020

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}