Aquesta pregunta moltes vegades es respon amb habilitats basades en la intuïció, el coneixement del mateix negoci o amb l’experiència de molt d’anys. I certament tot això és important i necessari, però no suficient, ja que és molt difícil de mesurar i sobretot de compartir amb l’equip que té responsabilitats en totes les àrees de l’empresa. En un entorn cada cop més competitiu i canviant, calen estructures organitzatives que comparteixin informació rellevant per anar prenent les decisions a mesura que els esdeveniments es van succeint i afectant l’àmbit de la nostra empresa.

Però, quina ha de ser aquesta informació?

Tal com fem amb la nostra salut, que periòdicament fem analítiques per veure com estem i que són valorades per diversos especialistes mèdics, o quan conduïm un automòbil (i ja no diguem una avioneta o un vaixell) ens basem en la informació que ens proporcionen els indicadors del tauler.

També a la direcció de l’empresa és imprescindible disposar d’aquella informació que ens permeti analitzar i prendre decisions de forma periòdica.

Històricament, aquesta informació s’obtenia principalment a través de la comptabilitat, però ja fa vàries dècades que s’han afegit altres indicadors com: enquestes a clients, estudis de comportament del mercat, valoració de les plantilles i retenció del talent, entre d’altres. Tanmateix, la confecció del Pressupost Anual i el seu seguiment resulta imprescindible per marcar el rumb dels nostres esforços i el seguiment de la seva eficàcia. Comptar amb un pressupost significa saber a on volem anar. “Si no sabem a on volem anar, potser no ens agradarà a on arribem...”

A tota aquesta informació l’anomenem QUADRE DE COMANDAMENT (o quadre d’indicadors) i suposa una eina molt potent que ha de ser interpretada i valorada per l’equip directiu, cadascú en les seves respectives competències, per tal d’anar traduint aquesta informació en decisions en la direcció de l’empresa.

Des de la nostra posició d’assessors d’empresa estem veient cada vegada més empreses que incorporen aquestes eines per part dels equips directius. I aquesta demanda ha fet que els principals fabricants de programes informàtics de comptabilitat hagin incorporat Quadres de Comandament a les seves aplicacions, fet que demostra el que cada cop demana més el mercat.

Una dada molt curiosa és que en el nostre despatx, de totes les implantacions que hem anat fent de Quadres de Comandament, no hem trobat ni una sola empresa que hagi acabat abandonant aquest sistema, sinó que cada vegada l’han anat adequant a les seves necessitats i l’han convertit en el seu primer instrument d’anàlisi. I el que ens sembla més important, l’han anat fent extensiu a altres àrees de l’empresa, implicant a més col·laboradors en la seva gestió.

Val molt la pena que si no ho té, s’ho plantegi per la seva organització.

 

Josep Massó

[email protected]

Soci-Director de TAX Barcelona Passeig de Gràcia

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}