S'acosta un any 2022 dins d'un clima general de forta incertesa a nivell empresarial

Les principals causes són, en primer lloc, la pròpia evolució de la pandèmia, sense que cap científic pugui fer una previsió més enllà de les pures especulacions de quan se superarà. Considero que la inflació és un dels punts més determinants, perquè a mig/curt termini, pot portar a una pujada dels tipus d'interès, amb el que crèdits a llarg termini que estiguin a tipus variable poden tenir una forta pujada de quotes, a més de generar tensions en el sistema financer que sempre suposa un increment de morositat. I finalment, al meu parer, una altra conseqüència és la crisi logística i de transport a nivell internacional que no sabem com evolucionarà.

I davant d'aquest panorama, no crec que sigui una bona idea fiar-lo a les ajudes de les administracions ni als fons Next Generation.

Pel que fa a les ajudes, l'estat espanyol està sobreendeutat, amb poca capacitat de reacció. Les administracions estan desbordades amb un sistema funcionarial mastodòntic, burocràtic i ineficient, que amb la pandèmia ha explotat. Les ajudes són insuficients i en molts casos discriminatòries o capritxoses.

Respecte als fons Next Generation, segons sembla fins ara, estem davant una difícil arrencada, amb tràmits lents i polititzats, orientant-se a grans empreses i projectes, fent l'efecte que poden arribar a la PIME com un premi menor de la loteria de Nadal. En aquest aspecte crec que és importantíssim el paper les organitzacions empresarials de PIMES. No obstant això, convé estar atent per si hi ha canvis.

A TAX Economistes i Advocats veiem que si que hi ha tendències en les quals les PIMES han d'anar-se adaptant i que la pandèmia ha accelerat:

- Una de les principals conseqüències d'aquests dos atípics anys ha estat el repunt global de les compres en botigues online en detriment d'establiments físics.

- Potenciar la digitalització de l'empresa en dos sentits. En primer lloc, adequar la nostra empresa als canvis de relació amb els clients, que paradoxalment i en molts casos, ens poden fer guanyar productivitat. I en segon lloc, la flexibilitat laboral on hem vist com s'han accelerat processos com el teletreball parcial o total.

Les empreses amb més futur són les que s'adapten més ràpid a les noves tendències. Conceptes com la sostenibilitat o economia verda cada vegada tindran més importància. I el que és més important, aquesta recuperació ha d'afectar directament el benestar de les persones: les empreses que cuidin a les seves persones és més fàcil que tinguin un futur prometedor.

 

Joan Gironella

[email protected]

President de TAX Economistes i Advocats

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}