No només ens referim al Covid, als ERTO, la situació econòmica, ... sinó a les novetats que ens trobarem amb l'inici del nou curs. Entre elles destaquem:

(1)La nova Llei de Creació i Creixement Empresarial, permetrà crear empreses amb tan sols un euro, eliminant el mínim de 3.000 euros per a constituir una societat limitada.

Amb aquesta llei (coneguda com a llei “Crea i Creix”, actualment en fase d'avantprojecte), es pretén acabar en part amb els obstacles que troben els emprenedors al nostre país. D'aquesta manera, es reduiran els costos de creació de societats i a més, també es lluitarà contra la morositat intentant afavorir el creixement de les empreses ja constituïdes. Així, s'han preparat una bateria d'incentius per al compliment dels terminis de pagaments establerts en la coneguda com a Llei de Morositat. Es pretén incloure el compliment d'aquests terminis com a requisit ineludible per a accedir a les subvencions estatals.

Aquesta nova llei en la qual treballa el Govern, unida a la llei de start ups i la concursal que està ultimant el ministeri de Justícia, té com a finalitat oferir un ampli ventall de mesures que tenen com a principal objectiu fomentar i afavorir a l'emprenedor i a les empreses de nova creació, així com afermar aquelles que ja estan en actiu.

Aquestes iniciatives s'emmarquen dins de l'objectiu de “Impuls a la Pime”, inclòs al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència remès a Brussel·les, amb el qual es pretén millorar la demografia empresarial, facilitar la creació i el creixement d'empreses, impulsar l'emprenedoria innovadora i la digitalització, atreure talent i capital i reduir incentius a crear empreses en altres països.

Per a les start ups la llei contempla un paquet de mesures mitjançant beneficis fiscals, instruments de suport a la inversió i a l'atracció de talent per a aquest sector econòmic. La mesura principal prevista passa per la reducció del tipus impositiu de l'Impost de Societats i de l'Impost de no residents del 25% al 15% durant quatre anys, l'ajornament dels deutes tributaris o mesures favorables sobre les accions de la pròpia societat, com a mètode de pagament o retribució dels treballadors.

(2)Les claus de la reforma de la Llei Concursal que tramita el Govern

El projecte inclou la transposició de la Directiva Europea de reestructuració i insolvència i introdueix altres reformes per a disposar d'instruments àgils que millorin els procediments d'insolvència:

A. Introdueix els denominats plans de reestructuració, suprimint els actuals instruments preconcursals (acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament) donada la seva falta d'eficàcia a la pràctica. Es possibilita que la reestructuració es dugui a terme en una fase primerenca (de probabilitat d'insolvència), reduint la pèrdua de valor empresarial i el consegüent perjudici per als creditors i per al propi deutor.

B. Introdueix un procediment d'insolvència únic i especialment adaptat a les necessitats de les microempreses (de menys de 10 treballadors), caracteritzat per una simplificació processal màxima (pla de continuació rere negociació de tres mesos o liquidació ordenada a través d'una plataforma en línia d'accés gratuït i universal).

C. Configura un procediment de segona oportunitat més eficaç, ampliant la relació de deutes exonerables i introduint la possibilitat d'exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments. No obstant això, s'endureix l'accés a la segona oportunitat i a l'exoneració del passiu insatisfet prohibint que s'acullin al procediment els qui hagin sofert una derivació de responsabilitat amb Hisenda i la Seguretat Social o els qui hagin estat administradors d'empreses el concurs de les quals s'hagi declarat culpable (encara que sigui, simplement, per incomplir els terminis per a presentar concurs).

D. Introdueix una nova figura: l'expert en la reestructuració. Entre les seves funcions es troba la d'elaborar un informe sobre el valor en funcionament de l'empresa.

E. S'introdueix una habilitació perquè la Ministra d'Hisenda reguli per mitjà d'una Ordre Ministerial un sistema d'alerta primerenca a les empreses que, d'acord amb determinats indicadors, poguessin trobar-se en una situació susceptible d'evolucionar cap a una situació d'insolvència, és a dir, que es trobin en una situació de probabilitat d'insolvència.

I com a notícia negativa, entre els canvis de gran importància que s'introdueixen -després de la polèmica de l'any passat amb el text refós de la llei concursal-, està el de deixar al marge del perdó judicial els deutes dels empresaris i els consumidors amb Hisenda i la Seguretat Social, enfront del criteri actual de molts jutges i audiències provincials que les perdonaven; esperem que la UE corregeixi aquest criteri en el futur.

Com sempre, a TAX Legal apostem per l'assessorament preventiu amb el repte de convertir-nos en partners estratègics de les activitats dels nostres clients.

 

Rafael Llorens

[email protected]

Soci-director de TAX Legal

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}